Anmälan bristande tillgänglighet

Du som användare har möjlighet att anmäla vad du anser inte lever upp till kraven på tillgänglighet. Du kan skicka in din anmälan via post, e-post eller telefon.

För att vi ska kunna avhjälpa dessa brister behöver vi följande:

Om du vill får du gärna ange:

Anmälan via post, e-post eller telefon:

Postadress:

Gävle Innovation Hub

Dospace Drottninggatan 16

803 20 Gävle

E-post: info@gavleinnovationhub.se

Telefon: 070-167 58 08

Tack för att du hjälper oss med att göra vår webbplats tillgänglig.