Via Högskolan i Gävle bjuder vi och Per Hilletofth och Natalie Gerami Wallner in till forskningsprojektet
Tillverkning tillbaka till Europa: Implikationer för hamncentrerade transportsystem

Syftet med projektet
Fokus inom svensk industri har sedan början av 80-talet varit på att flytta produktion till lågkostnadsländer.
Drivkraften har varit att minska tillverkningskostnaden genom att utnyttja lägre arbetskostnader
och därmed uppnå högre marginaler. En global försörjningskedja har skapts genom att produktion har
lokaliserats i avlägsna lågkostnadsländer och sedan har produkter/komponenter distribuerats genom
globala transportsystem. På senare tid har det har skett en förändring i synen på hur produktion bör
organiseras. Företag försöker utveckla lokala/regionala försörjningskedjor för specifika marknader och
på så sätt sprida ut eller lokalisera produktionen närmare slutmarknaden. Det finns flera drivkrafter till
utvecklingen mot mer lokala/regionala försörjningskedjor. Det handlar i grunden om att kunna möta den
lokala marknaden på ett bättre sätt genom att produktion och marknad kommer närmare varandra.
Närheten leder till ökad förmåga att kostnadseffektivt hantera kundanpassning av produkt och service,
ökad leveransförmåga och flexibilitet samt lägre transport- och logistikkostnader. Andra drivkrafter
inkluderar att stärka hållbarhet samt att reducera riskerna i försörjningskedjan. Pandemin, kriget i
Ukraina och den nya geopolitiska situationen driver på utvecklingen ytterligare.

Utvecklingen får konsekvenser för transportsystemet i Europa. Produktionen som kommer tillbaka
kommer hamna i olika delar. En del kommer hamna nära stora marknader och annan kommer hamna i
Östeuropa för lågkostnadsproduktion. Transportsystemet kommer behöva binda ihop Europa på ett
bättre sätt, samtidigt som hållbarhetmålen uppnås (EU 2030/2050). Det här kräver ökad intermodalitet
samt att gods behöver nyttjas på ett effektivare och hållbarare sätt mellan väg, järnväg och sjö. I den här
kontexten utgör kortsjöfart inom Europa en intressant möjlighet med stor potential. Syftet med projektet
är tvådelat: (a) att undersöka varför och hur svenska företags försörjningskedjor blir mer lokala/
regionala samt (b) hur detta kommer påverka den hamncentrerade logistiken med särskilt fokus på
Sveriges östkust. Syftet är uppdelat i fyra forskningsfrågor: (1) ”Varför och hur blir svenska företagas
försörjningskedjor mer lokala och europeiska?”, (2) ”Vilket behov finns av containerfrakttjänster från
Sveriges östkust till Europeiska unionens länder i Östersjön?”, (3) ”Vilket behov finns av roro/ropaxfrakttjänster
för lastbilsbaserade transportkedjor i Östersjön?” och (4) ”Vilken roll spelar järnväg,
torrhamnar och nya hamnförbindelser (ex. Norge) i svenska företags försörjningskedjor?

Nytta för och förväntan på medverkande företag
Detta är ett samverkansprojekt där akademi tillsammans med medverkade företag söker svar på ovan
frågor. Frågorna är öppna för diskussion så att samtliga medverkande företag känner att de berör det
egna företagets affärsutveckling på ett viktigt sätt. Projektet kommer att undersöka varför/hur svenska
företags försörjningskedjor blir mer lokala/regionala samt hur detta kan påverka den hamncentrerade
logistiken med särskilt fokus på Sveriges östkust. Den här kunskapen är till nytta för transport- och
logistikföretag avseende affärsutveckling på längre sikt. Projektet kommer identifiera både utmaningar
och möjligheter kopplat till den här utvecklingen som kan skapa nya affärsmöjligheter. Projektet
kommer även bidra med en arena att diskutera dessa frågor med akademi och andra företag.
Samverkansprojektet kräver engagemang från både forskare och medverkande företag. Forskarna söker
medel från finansiär som täcker forskarnas lön, resor och utrustning. Medverkande företag bidrar med
arbetstid som uppgår till motsvarande belopp (in kind). Det kostar på så sätt inget för företagen att
medverka förutom arbetstid. Vanligen söker vi fyraåriga projekt med en omslutning på 4 MSEK, vilket
kräver en medfinansiering från företagen på 5000h (en arbetstimme värderas till 800kr/h). Ofta ingår 5
företag vilket ger en årlig medfinansiering på ca 250h. Av denna tid blir en viss del mertid genom
engagemanget (ex. delta vid workshops, möten och datainsamling) men större delen av tiden ska kunna
hittas i det arbete som redan utförs i företaget (ex. affärsutveckling) och som kopplar till projektet.

Vill du veta mer? Hör av dig till Per Hilletofth
Professor, Högskolan i Gävle, per.hilletofth@hig.se
tel: 0704 97 88 26
Marknads- och affärsutvecklingschef, Gävle Hamn AB, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se
Tel: 0790 72 90 92

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Hej där Företagare!

Drömmer du om att samarbeta med Brasilien?

Vi har goda nyheter!
Det finns finansiellt stöd tillgängligt för forsknings- och utvecklingsprojekt, inklusive resebidrag för att delta i en spännande matchmaking-event i São Paulo den 23:e november. Detta erbjudande kommer till dig genom samarbetet mellan Enterprise Europe Network och RISE Research Institutes of Sweden som en del av Sweden Brazil Innovation Initiative, stöttat av Vinnova. Nedan hittar du all information du behöver, och om du vill ha fler detaljer, besök Sweden-Brazil Matchmaking 2023 – November 23 – Welcome! (b2match.io), där du kan hålla dig uppdaterad.

**5:e oktober – Online Informationsmöte

Vinnova och den brasilianska organisationen EMBRAPII kommer att berätta om samarbetet mellan Sverige och Brasilien samt informera om den aktuella utlysningen. Denna utlysning omfattar områden som Hälsa, Gruvor, Bioekonomi och Hållbara Städer och har en betydande ekonomisk resurs tillgänglig för projekt inom dessa områden. Utlysningen är öppen fram till februari 2024. Läs mer här Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien, i samverkan med EMBRAPII | Vinnova

Vad omfattar utlysningen?

  • Hälsa: Alla hälsorelaterade områden, inklusive digitala lösningar och AI, är välkomna.
  • Gruvor: Det innefattar effektiva miljövänliga metoder, förbättrad materialhantering, materialåtervinning, effektiv vattenhantering och digitalisering, automation samt maskininlärning för ökad effektivitet.
  • Bioekonomi: Fokuserar på hållbar skogsförvaltning, biobaserade material, teknologiutveckling, affärsmodeller och policyfrågor.
  • Hållbara Städer: Inkluderar smarta, fossilfria transportsystem för människor och gods, effektiv vattenhantering, hantering av översvämningar och användning av digitala lösningar och AI för att stödja utvecklingen inom dessa områden.

Hur mycket finansiering finns tillgänglig?

Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt.

Vem kan ansöka?

Utlysningen vänder sig till svenska företag i samarbete med ett eller flera företag, forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor eller forskningsinstitut i Sverige. Även kommuner eller regioner kan delta om intresse finns. Ett krav är att det måste finnas minst två svenska aktörer, varav minst en från näringslivet och minst en från akademi eller forskningsinstitut. På samma sätt måste två brasilianska aktörer delta i samarbetet, varav en måste vara ett EMBRAPII-institut.

**23:e November – Matchmaking i São Paulo, Brasilien!

Den 23:e november ges du som företagare möjlighet att delta i personliga affärsmöten under vår matchmaking-event. Det är här du kan möta potentiella samarbetspartners och tillsammans skapa framgångsrika projekt. Det är din chans att hitta det perfekta teamet för ditt nästa uppdrag! Anmäl dig här: Sweden-Brazil Matchmaking 2023 – November 23 – Welcome! (b2match.io)

Få resebidrag från Vinnova: Ditt pris för framgång!

Svenska företag som vågar ta steget och skapar affärsmöjligheter i Brasilien kan dessutom bli belönade med resebidrag från Vinnova.
All den fantastiska informationen finns på Sweden-Brazil Matchmaking 2023 – November 23 – Welcome! (b2match.io)
Om något är oklart eller om du har några frågor är vi här för att hjälpa dig. Låt oss tillsammans skapa möjligheter och framtida framgångar!
Vi ser fram emot att träffa dig online den 5:e oktober och personligen den 23:e november i São Paulo för en inspirerande resa mot nya affärsmöjligheter!
Varmt välkommen! Olá Sweden – Brazil Here We Come!

Vill du veta mer?

Susanne Nylén
Rådgivare – Enterprise Europe Network
Projektledare – RISE Research Institutes of Sweden
M: +46 70 689 57 71
susanne.nylen@ri.se

RISE Research Institutes of Sweden | ri.se
Magasinsgatan 10 | SE – 824 45 Hudiksvall

Propell – en regional innovationshub och ett samarbete
mellan Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun och RISE

Aerial panorama of Botafogo Bay and Sugar Loaf Mountain, Rio De Janeiro, Brazil.

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt utveckling i er digitalisering!

OBS: Allt är kostnadsfritt! Ta chansen genom att skicka in en
intresseanmälan och få ett samtal om vad du skulle vilja göra.

Detta kan handla om:
• Utbildningsbehov hos din personal.
• Komma fram till att kanske ta hjälp av externa resurser och i så fall vilka?
• Verktyg att skapa en lärande kultur utifrån Lean.
• Stöd i GDPR och andra juridiska aspekter kopplade till digitalisering.
• Utveckla eller stärk er digitala kommunikation med era leverantörer och kunder.
Få ett nuläge på hur ditt
företag står sig digitalt
Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån
er situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt
utveckling i er digitalisering!

Vill du veta mer? Välkommen med alla dina frågor.
För mer information och intresseanmälan:
strim@hig.se
alt. 026-64 85 84 eller 026-64 87 63

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Projektsamordnare och huvudansvarig
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, strategisk företagande. Forskningsledare för Hållbara affärsrelationer (HAR).
Tel: 070-191 45 26 E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

STRIM är ett projekt vid Högskolan i Gävle, i samarbete med näringslivskontoren i Gävle & Sandviken. Projektet
”Strategier för utveckling av digital transformationskapacitet i små och medelstora företag” (STRIM) syftar just till att
utöka företags förmåga till digital utveckling och digitalt värdeskapande i ditt bolag. STRIM – Högskolan i Gävle (hig.se)
STRIM finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg
(via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) samt Högskolan i Gävle och vänder sig främst till små och medelstora
företag (SMF).

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

I en nyligen publicerad artikel i Allt om ELBIL ”Chalmers: Tunga lastbilar som kör långa rutter blir lönsammare med eldrift” visar forskning från Chalmers hur den tung fordonsflotta kan elektrifieras på ett konstadseffektivt sätt. Läs hela artikeln här

I studien använde forskarna ett dieselpris på 1,20 euro (14kr) per liter och priset på snabbladdning till 0,17 euro (1,99kr) per kilowattimme respektive 0,40 euro (4,67kr) per kilowattimme i det dyrare räkneexemplet (samtliga priser är exklusive moms).

Forskarna kom bland annat fram till att batteristorleken och möjlighet att kunna ladda under obligatoriska raster är viktiga aspekter för att eldrivna lastbilar kan vara mer kostnadseffektiva än dieseldrivna lastbilar.

Självklart har vi även letat på studien bakom och vill du också gå på djupet i siffrorna så hittar du studien här.

Källa: Case Study of Cost-Effective Electrification of Long-Distance Line-Haul Trucks.

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Jobbar ni med en affärsidé som bidrar till att lösa en global samhällsutmaning?
Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag?
Planerar ni för en skalbar affärsmodell?

Då kan Innovativa Impact Startups vara något för er!

Utlysningen planeras att öppna i maj.
Läs mer här och ansök om 300 000 kronor från Vinnova.

 

Fundersam på er affärsidé? Välkommen in till oss på kostnadsfri coachning redan idag. Läs mer här.

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Ansökan till årets SKAPA-pris har nu öppnat!

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.

Sök eller nominera en innovatör idag!

Tävla i kategorierna:
SKAPA talang
SKAPA priset
SKAPA förebild
SKAPA accelerationsstipendium
SKAPA accelerationsstipendium för kvinnor

 

Läs mer och anmälan: https://www.stiftelsenskapa.se/

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Söker du ett bollplank för att testa om din idé håller?
Har du en nyskapande idé du tror på, men svårt att veta hur du ska ta den vidare?
Du behöver ännu inte ha en affärsplaner och budgetar på plats.

Till oss kan du komma för kostnadsfri innovations- och idécoachning som är under sekretess.

Under tre tillfällen fokuserar vi på:
Vem din kund är, vilket problem din kund har och hur du vill lösa det?
Dina resurser och dina konkurrenter?
Hur testar kunden din idé?

Välkommen att kontakta oss!

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

”Så skriver du en vinnande ansökan”; en workshop i tre delar med expert-Adam från RISE resulterade i att hela 4 ansökningar inskickade av startups från Gävleborg beviljades!

”Så skriver du en vinnande ansökan” genomfördes under våren 2021 för att stötta startups i regionen med ansökningar inför ”Vinnovas Innovativa Startups steg 1” . Läs mer om initiativet på Idéfabriken.se.

Till våren 2023 kommer Vinnova med en ny utlysning i en ny utformning under namnet Innovativa Impact Startups hösten 2023.

 

Ps. Kom ihåg att du alltid kan ta kontakt med oss för idécoachning

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar