Söker du ett bollplank för att testa om din idé håller?
Har du en nyskapande idé du tror på, men svårt att veta hur du ska ta den vidare?
Du behöver ännu inte ha en affärsplaner och budgetar på plats.

Till oss kan du komma för kostnadsfri innovations- och idécoachning som är under sekretess.

Under tre tillfällen fokuserar vi på:
Vem din kund är, vilket problem din kund har och hur du vill lösa det?
Dina resurser och dina konkurrenter?
Hur testar kunden din idé?

Välkommen att kontakta oss!

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Tävla med din idé i Gävleborgs största idétävling!

Tävlingen pågår 1 februari – 28 februari 2023, och är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år, samt bo i Gävleborg.

Tre vinnare tilldelas stöd och affärsrådgivning: i första pris till ett värde av 50.000 sek, andra pris till ett värde av 25.000 sek och tredje pris till ett värde av 15.000 sek. Ex. inom marknadsföring, ekonomi, juridik eller annan expertis som är anpassad efter dig och din idé.

Läs mer: Jagharenide.nu – Gävleborg – jagharenide.nu

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Var med i Water Challenge 2022 och bidra till en hållbar hantering av vattenresurser och vattenförsörjning! Vi välkomnar alla idèer kopplat till vatten utmaningen att delta i Water Challenge så länge du tävlar med din egen idè och att omsättningen eller externt kapital inte överstiger 3 milj under tävlingsprocessen.

Water Challenge är tävlingen för dig som har en idé för hantering av vattenresurser och hållbar vattenförsörjning. Genom att delta i tävlingen ges möjligheten för startups och entreprenörer att få exponering, feedback, inspiration och tillgång till vårt professionella nätverk.

Tävlingen är finansierad och stöds av Microsoft Datacenter Community Development. Venture Cup arrangerar tävlingen tillsammans med regionala samarbetspartners i Gävleborg och Skåne; Gävle kommun, Gävle Innovation Hub, Sandvikens kommun, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Movexum, Sandviken Vatten (Sandviken Energi AB), Gästrike Vatten, Invest Skåne, WIN Water och Innovation Skåne.

Läs mer: Water Challenge 2022 | Idea Hunt

Den 7 mars 2023 är det prisutdelning på Gävle Innovation Hub, Drottningatan 18.
Anmäl dig här!

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Sustainability InnoCenter and its partners is proud to invite you to 2023’s first multinational hackathon with the aim to find solutions on challenges related to Sustainable Mobility using Nudging and behavioural changes as a tool .

Team up or go solo and create novel ideas with the potential to actually make a difference in the world! We encourage participants to make full use of your skills and competencies and also take these 2 full days to learn something new and implement it in your project.  Are a newbie or a seasoned hacker? No problem at all, we still  welcome you with open arms . Create a concept, learn different things and make new friends!

Learn more: Sustainable Mobility Hackathon (summup.eu)

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö utlyser härmed möjlighet att söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt som ryms inom stiftelsens ändamål kring återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings-och återvinningsmetoder.

Stiftelsen vänder sig till aktörer som har en anknytning till Gästrikeregionen, eller vars verksamhet och de resultat som beviljade medel från stiftelsen möjliggör, kan komma Gästrikeregionen till nytta. Områden som stiftelsen i denna utlysning i första hand vill prioritera är projekt som avser behandling av slam respektive plast samt återbruk av bygg- och rivningsmaterial.

Stiftelsens styrelse har beslutat att medel i första hand ska beviljas projekt där de från stiftelsen beviljade medlen innebär en möjlighet för sökanden att förstärka sin medfinansiering på ett sådant sätt att ytterligare forsknings- och utvecklingsmedel kan erhållas från andra främjarorganisationer. Detta i syfte att kunna få så stor utväxling och effekt som möjligt av de beviljade medlen. Grundansatsen är ett 1:1 förhållande mellan sökandens egenfinansiering och tillskottet från stiftelsen. Minsta belopp som kan sökas är 50.000 kr/år. Totalt maxbelopp är 500.000 kr.

Stiftelsen Gästrikeregionens miljö som är bildad av SITA Sverige AB, numera PreZero Sverige AB och Kommunalförbundet Gästrike återvinnare och förvaltad i samverkan med Högskolan i Gävle har som syfte enligt stadgarna (§2) att ”främja forskning på vetenskaplig grund samt forskning och utveckling kring återvinning och behandling av avfall med särskild inriktning mot ett konsumentperspektiv samt miljövänliga behandlings-och återvinningsmetoder”.

Ansökan ska ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2023.  Beslut om tilldelning sker preliminärt under juni 2023. Tidigaste projektstart den 1 september 2023.

Adress: Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö. CO/ Thomas Nylund, Effen Konsult, Rälsgatan 6A, 802 91 Gävle. Alternativt  via e -post till thomas@effen.se rubricerat ”Ansökan SGRM 2023.”

Ansökan kan göras med stöd en mall som ni kan få genom att maila Thomas Nylund, han kan även skicka er anmälningsformuläret. I beslut anges villkor för rapportering och utbetalning. Bedömning och utvärdering av projektansökningar sker med särskilt beaktande av hur väl det aktuella projektet bidrar till stiftelsens syfte och ändamål.

Enligt stiftelsens stadgar §4 gäller följande för ansökan:

”Ansökan om medel skall innehålla kort redogörelseför den verksamhet till vilken medel söks. Sökande skall, då anses erforderligt, genom referenser styrka lämnade uppgifter samt, i förekommande fall, styrka att sökanden disponerar det utrymme samt de materiella och personella resurser som utöver de sökta medlen är erforderliga för projektets genomförande.

Den som erhållit medel från stiftelsen skall inom ett år från den dag då medel ställts till förfogande till stiftelsen lämna in en redogörelse för resultat som stiftelsens disposition resulterat i. En sådan redogörelse skall också bifogas en ny ansökan om ytterligare medel till samma sökande som tidigare uppburit eller disponerat medel från stiftelsen. Medel som inte tas i anspråk inom två år sedan medlen ställts till förfogande skall återfå till stiftelsen.”

Stiftelsens Gästrike Regionen Miljö

Kontakt: Thomas Nylund, Ordförande

070-312 00 77
thomas@effen.se

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Uttryck din åsikt via Gävle kommuns Företagarpanel
Gävle kommuns Näringslivsavdelning vill veta vad företagare och näringslivsrepresentanter tycker i olika frågor som rör näringslivet och att driva företag i Gävle. Du som anmäler dig till Företagarpanelen kommer med jämna mellanrum att få besvara frågor via mail och på så sätt påverka kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.

Välkommen med din anmälan: Anmälan och mer information

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Har du under en tid funderat över vad du ska göra med den där idén du har liggande? Kanske är det just nu rätt tid att utforska om den har potential att bli något, att uppfylla den där drömmen du bär på om att göra något eget, något nytt? I Gävleborgs län finns ett antal aktörer som kan hjälpa dig vidare – här kan du läsa om några;

Movexum

Gänget på Movexum; Gunilla, Richard, Ivar, Ulrika, Anna och Johan. Saknas på bilden gör Gunilla Roberg, ny affärscoach.

Gävleborgs företagsinkubator har i uppdrag att jobba tillsammans med entreprenörer och idébärare som har innovativa idéer. Det betyder att det idébäraren vill göra inte får vara gjort på ett liknande sätt tidigare. Blir du antagen till deras inkubatorprogram får du med stöttning av affärscoacher möjlighet att vidareutveckla och förädla din idé. Under Movexums tio år har man jobbat med vitt skilda idéer – allt ifrån nya miljövänliga material för industriella applikationer och sportskor för hästar till soldriven vattenrening och glögg. Movexum har sitt huvudkontor i centrala Gävle. Är du nyfiken på deras verksamhet så läs mer på movexum.se

Gävle Innovation Hub

Mikael Nyman, ansvarig för Gävle Innovation Hub.

Här, hos Gävle Innovation Hub möter du Mikael Nyman och Malthe Vesström. Hit är du som bär på en idé välkommen för att se om det är med ”hubbens” hjälp och stöttning du tar din idé vidare. Hubben jobbar med innovativa idéer som befinner sig i tidiga skeden och kan vara ett första kliv in i det innovationsstödjande systemet i Gävleborg. Hubben finns i samma lokaler som DoSpace på Stortorget i Gävle.

Propell Innovation Hub

Maja Swenson, Martin Askne och Thomas Johansson, Propell.

Propell Innovation Hub i Hudiksvall är en plats där nytänkande startups, entreprenörer och individer med spännande idéer kan samlas och utvecklas.
– Vi erbjuder coaching, team- och individutveckling, kontorsplats, ett stort kontaktnät och mycket mer. Propells uppgift är att stötta idéer i tidiga skeden, långt innan du vet om idén har potential att bli en innovation. Tror du att det kan byggas ett företag runt din idé – boka in ett första förutsättningslöst möte med någon av oss på Propell! Tillsammans börjar vi jobba igenom vad vi tror att din idé behöver för att kunna flyga. Propell ingår i RISE Research Institutes of Sweden vilket gör att vi har fantastiska möjligheter att tillföra expertkunskaper inom en mängd forsknings- och innovationsområden. Mer info om Propell.

Sandbacka Science Park

Peter Andersson på Sandbacka Science Park.

I Sandviken ligger Sandbacka Science park där du hittar nytillträdda innovationsledaren Peter Andersson.

– Jag brinner för att arbeta med nya spännande idéer och vara med och bidra till hur vi löser framtidens utmaningar för en hållbar värld. Hör av dig till mig så bokar vi ett möte! Jag stöttar dig med en etablerad metod så att du kan ta reda på om din idé till en ny produkt eller tjänst kan växa till ett livskraftigt företag. Läs mer om Sandbacka.

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar

Sommaren är en perfekt tid att ta sig tid att fundera över vad man ska göra med den där idén som legat i byrålådan så länge. Kanske har du kommit så långt i tankarna att du funderar på få lite stöttning i utvecklandet a din idé? Perfekt! Johan Wickenberg, affärscoach på företagsinkubatorn Movexum, bjuder på sina bästa tips:


Johan Wickenberg jobbar som affärscoach på Gävleborgs företagsinkubator Movexum som specialiserat sig på att stötta människor med innovativa idéer.

Vara beredd att satsa tid och prioritera din startup
Vi brukar säga att det krävs minst 20 timmars arbete varje vecka, gärna mer, för att komma framåt i arbetet.

Vara beredd på att du behöver ha ett stort eget engagemang
Ingen annan kommer att göra jobbet åt dig – vi på Movexum kan däremot coacha dig i vilka jobb du behöver göra och de aktiviteter du behöver fokusera på.

Vara beredd att göra ekonomiska prioriteringar
Om du inte själv är villig att investera i din idé, hur ser det då ut när du frågar andra om de vill göra det?

Ut och prata med kunder
Den närmaste kretsen räcker inte.

Ut och prata med branschfolk
Hur gör andra och varför? På vilket sätt är din idé bättre?

Var modig
Vill du göra något som ingen annan tidigare har gjort krävs det att du gör nya saker.

Våga misslyckas och utmana dig själv
Att göra fel eller att inte få förväntade resultat ger dig kunskap.

Var coachbar och lyhörd
Vi kommer ha svårt att stötta dig om du inte är beredd att ompröva vissa sanningar och tidigare dragna slutsater om din idé.

Vill du läsa mer om vad Gävleborgs företagsinkubator kan erbjuda till dig som vill ha stöttning i affärsutvecklandet av din idé? Läs mer på deras webb.

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar