Trender och spaningar om Energilagring och energieffektivitet – Inriktning fastigheter!

4 maj 2023
08:30 - 10:45
Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

Välkomna till ett möte med intressanta föreläsning med vidhängande mingel och samtal på Clarion Hotell Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

Torsdagen 4/5
8.30 – 9.00 Vi samlas och äter en frukostsmörgås.
Föreläsningar och presentationer av:

Filip Jarnehammar  från Nilar.
– Nilar möjliggör säkra och hållbara energisystem genom vår banbrytande batteriteknologi. Genom ett nära samarbete med systemintegratörer kan vi optimera energihanteringen för våra slutkunder.

Pernilla Ståhle, Forsknings- och utvecklingschef och Tor Einar vd Svenska Aerogel.
– Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene® i Gävle.

Jan Akander forskare inom energiforskning på Högskolan i Gävle.
– Att nyttja byggnadens stomme som ett värmebatteri – Hur fungerar det, vill vi spara kW eller kWh och vad kan kombinationen med AI erbjuda?

Anders Lundell, strateg på Region Gävleborg med fokus att utveckla hållbar infrastruktur för ett robust energi- och transportsystem.
– Med förnybar energi och grön vätgas skapar vi ett samhälle som gör sig av med beroendet av fossila bränslen.

Marcus Wijk, Energiingenjör på Gävle Energi AB.
– Energisystem i förändring kräver nya lösningar.

Ca: 10.45 Avslutningsfika med mingel.

Säkra gärna din plats redan idag!
Anmälan: Klicka här

 

Om Nilar:

Vi designar, utvecklar och tillverkar Nilar ReOx® batterier i vår toppmoderna prouktionsanläggning i Gävle. Med produkter som erbjuder unika säkerhetsfördelar, miljövänlighet och lång livslängd kommer vi vara del av den marknad som kommer att förse världen med framtidens energilager.

Nilar är en central del av den pågående energiomställningen

När du väljer batterier för en bostadsrättsförening eller kontorsfastighet, ett köpcentrum eller en laddstation är det viktigt att optimera energiförsörjningen. Nilars batterier är det säkra alternativet för att lagra energi. Det modulära Nilar-batteriet stödjer skalbara lösningar för energilagring för att möta behoven inom olika typer av användningsområden; Effekttoppskapning, Frekvensbalansering Tariffstyrning, Fasbalansering, Time Shifting och Självsförsörjning.
Läs mer om Nilar här!

Om Svenska Aerogel:

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene® i Gävle. Materialet är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att göra en slutprodukt mer hållbar och energieffektiv. Tack vare bolagets långsiktiga och systematiska arbete med hållbarhetsfrågor blev Svenska Aerogel nyligen det första svenska börsnoterade bolaget att bli verifierat enligt ISO 26000.

Läs mer om Svenska Aerogel här!

Om Jan Akander:

Jan Akander:s forskningsområde är byggnader, och mer specifikt byggnadsfysik med fokus på värme, fukt och lufttransport i och genom byggnader. Byggnaders energiprestanda är huvudsakliga inriktningen, omfattande gamla, nya och framtida byggnader. Äldre byggnader är favoritämnet – vad ska och vad kan vi göra med dessa när det gäller hållbarhetsaspekter? Att energieffektivisera gamla byggnader utan att ändra deras särdrag är en riktig utmaning. Samtidigt måste strategier för utformningen av gamla, nya och framtida byggnader studeras för att minska klimatförändringarna; inte bara när det gäller förnybar energi utan också termisk komfort, byggnadsmaterials hållbarhet, växthusgasutsläpp, prisvärdhet, osv. Hur ska vi utforma nya byggnader och renovera äldre, så att dessa blir motstånds­kraftiga framöver? Och hur kommer dessa förändringar påverka våra energisystem? Vilka konsekvenser har dessa på klimat­förändringarna och ur sociala och kulturarvssynvinklar? Dessa frågor kännetecknar forskning som jag är intresserad av och för närvarande är engagerad i.

Läs mer om Jan Akander:s forskning här!

Om Anders Lundell:s arbete:

Med förnybar energi och grön vätgas skapar vi ett samhälle som gör sig av med beroendet av fossila bränslen. Grön tillväxt och sysselsättning är grunden för attraktiva samhällen för framtida generationer. Med lokal och regional produktion av energi bygger vi ett robust system som ger oss förutsättningar för stärkt global konkurrenskraft för vårt näringsliv. Sverige har en unik position att utveckla en allt mer betydelsefull roll i den Europeiska energiomställningen. Den möjligheten behöver vi förvalta och utveckla tillsammans genom att agera nu och med handlingskraft.

Läs mer om Anders Lundell:s arbete och Mid Sweden Hydrogen Valley här!

Om Gävle Energi AB.

Du visste kanske redan att vi förser Gävleregionen med bredband, värme och el från 100% förnybara energikällor? Men visste du att vi också sponsrar det lokala föreningslivet och energiutbildar både stora och små i hur vi får vår värld att hålla längre? Dessutom stöttar vi lokala eldsjälar och lyser upp staden med över 22 000 gatlyktor för en tryggare, trevligare och ljusare miljö.

Vi bidrar till att utveckla Gävle till en av de bästa städerna att bo och verka i. För oss handlar det inte bara om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, både miljömässigt och socialt.

Läs mer om Gävle Energi här!

Övrig information om eventet

Anmäl dig

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar