Få ett nuläge på hur ditt företag står sig digitalt

Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt utveckling i er digitalisering!

OBS: Allt är kostnadsfritt! Ta chansen genom att skicka in en
intresseanmälan och få ett samtal om vad du skulle vilja göra.

Detta kan handla om:
• Utbildningsbehov hos din personal.
• Komma fram till att kanske ta hjälp av externa resurser och i så fall vilka?
• Verktyg att skapa en lärande kultur utifrån Lean.
• Stöd i GDPR och andra juridiska aspekter kopplade till digitalisering.
• Utveckla eller stärk er digitala kommunikation med era leverantörer och kunder.
Få ett nuläge på hur ditt
företag står sig digitalt
Nu finns möjlighet att få en doktorand som genomlyser er verksamhet utifrån
er situation och kan skapa en handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.
Inventera var ni står digitalt idag och vad ni kan göra senare för fortsatt
utveckling i er digitalisering!

Vill du veta mer? Välkommen med alla dina frågor.
För mer information och intresseanmälan:
strim@hig.se
alt. 026-64 85 84 eller 026-64 87 63

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Projektsamordnare och huvudansvarig
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, strategisk företagande. Forskningsledare för Hållbara affärsrelationer (HAR).
Tel: 070-191 45 26 E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

STRIM är ett projekt vid Högskolan i Gävle, i samarbete med näringslivskontoren i Gävle & Sandviken. Projektet
”Strategier för utveckling av digital transformationskapacitet i små och medelstora företag” (STRIM) syftar just till att
utöka företags förmåga till digital utveckling och digitalt värdeskapande i ditt bolag. STRIM – Högskolan i Gävle (hig.se)
STRIM finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg
(via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) samt Högskolan i Gävle och vänder sig främst till små och medelstora
företag (SMF).

 

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar