Forskarlunch om Energieffektivisering i industrin, 17 januari

Årets första forskarluncher i samarbete med Högskolan i Gävle och DoSpace!

Energieffektivisering i industrin

Energieffektivisering i industrin visar COP28 är av yttersta vikt för att länder ska nå sina klimatmål.
Vad säger forskningen om möjligheterna för industrin att arbeta med energieffektivisering, vad säger det senaste inom forskningen.
En av högskolan i Gävles professorer, Patrik Thollander, kommer att prata om detta och vad högskolan gjort senaste tio åren för att stötta Gävleborgs företag i deras omställningsarbete.

Att delta på seminariet är kostnadsfritt.
Plats: Drottninggatan 18, Gävle (DoSpace/Gävle Innovation Hub).
Datum: 17 januari
Tid: 12:00 till 13:00

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar