Tävla i Försvarets materielverk:s innovationstävling

FMV söker innovativa bolag och forskargrupper inom kvantsensorer.

Målbilden är att hitta innovativa civila uppslag som kan möjliggöra framtida sensorförmågor och oberoende navigering inom den militära verksamheten. Signalspaning inom hela det elektromagnetiska området är av stort intresse. Att snabbt upptäcka och lokalisera svaga radio- och mikrovågor kan vara avgörande i en konflikt.

Den 15 februari 2024 genomför FMV för Försvarsmaktens räkning, inom projektet Militärt Innovationsprogram, en TechDay på temat framtidens kvantsensorer.

De som uppvisar ett förslag till en lovande teknisk idé har möjlighet att få en satsning i form av en direkt beställning från FMV till ett värde mellan 350 000 och 500 000 kronor, för att ytterligare utveckla sin idé under ett upp till sex månader långt projekt.

På TechDay får de inbjudna 20 minuter per förslag att förklara sina idéer och innovativa lösningar, följt av frågor från åhörarna. Därefter sammanträder en jury bestående av Försvarsmakten, FMV och FOI. Det/de bästa förslagen väljs ut av juryn i omröstning, varefter beställningsförfarande påbörjas omgående.

Läs mer och ansök på Kommande TechDay 2024 (fmv.se)

EVENT & UTBILDNINGAR

Se alla event & utbildningar