Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för gavleinnovationhub.se

Gävle kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur gavleinnovationhub.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gavleinnovationhub.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Problem vid användning utan hörsel

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Denna lag är inte tillämplig på digital service som utgörs av

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av https://gavleinnovationhub.se/.

Senaste bedömningen gjordes den 2 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2020.